Storebror ser dig och mig!!

Jag ser en stor fara i  de nya övervaknings- och kontrollinstrumenten som regerinen sätter i händerna på FRA och Co. I Sverige använder mina politikerkollegor i den moderatledda regering samma retorik som den amerikanske presidenten Bush använde "skyddet mot yttre hot" . Jag Jag har den bestämda uppfattningen att de mänskliga rättigheterna aldrig får kränkas, inte ens i jakten på misstänkta terrorister eller i krigstid.  

Moderaterna & deras allierade tycker att  svenska folket får välja  läkare, förskola, skola, städerska men i fråga om vår integritet så vet de bäst.

och liberalerna, de är liberi från allt ansvar!!

Mariam Osman Sherifay

 

Dödshoten mot kostnären Lars Vilks och chefredaktören Ulf Johansson

Jag är ständigt trött på alla dessa som hotar eller dödar i Islams namn. Som svensk muslim tar jag startkt avstånd från alla  dessa hot och uppmanar  alla Sveriges, västvärldens muslimer att göra detsamma!!!

HJÄRTLIGT TACK FÖR ERT STÖD!

Till Mander, Angelica, Habil och alla ni som har skrivit eller ringt till mig  efter att ha läst Aftonbladets artikel om hoten mot politiker. HJÄRTLIGT TACK FÖR ERT STÖD.

Mariam Osman Sherifay

Med Ségolène Royal som president hade vi fått en bättre Europa!

Tråkigt att Frankrike inte fick sin första kvinnliga socialistiska president,  Europa som så väl behöver fler scialister.
EU domineras av högern, med mäktiga länder som Tyskland och Sarkos Frankrike blir det omöjlit för Turkiet att komma in den europeiska familjen.  Turkiets chanser är lika med noll med Sarko vid makten. 

Vem är terrorist?

Att jaga teerrorister har börjat likna en scen ur en dålig Hollywodfilm där araber, muslimer ses som terrorister bara för att dem är araber och muslimer. Nu när bostadsbolagen ska anmäla till SÄPO om något verkar konstigt enligt artiklar i DN och SvD.  Även om det inte riktigt klart framgår av artiklarna hur detta samarbete mellan SÄPO och bostadsbolagen ska gå till så måste jag erkänna att jag och många andra hyresgäster känner obehag och olust eftersom vi är jagade och jakttagna. Hur ska bostadsbolagen kolla oss? Är det namnet som avslöjar att jag är muslim? Eller min grannes skägg? Eller slöjan som min grannfru bär? Med vilken rätt ska bostadsbolagen ange mig eller andra muslimer. Vem ska ange muslimer som bor i bostadsrätt, är bostadsrättsföreningen? De som bor i villa? För tror det eller ej det finns muslimer som bor i bostadsrätt och villa. Hur många oskyldiga kommer det att drabba?  De som jobbar på bostadsbolagen, vad har dem för befogenheter/utbildning för att peka ut folk på dessa grunder? Vad har jag och andra muslimer för rättigheter om det visar sig att vi är oskyldiga, misstänksamheten kommer alltid att finnas kvar.

Att tala om för myndigheterna att man misstänker att någon far illa är självklart . T ex när det rör ett barn som far illa eller om man misstänker misshandel. Men att bostadsbolagen har ett regelrätt samarbete med SÄPO är för mig  mycket märkligt speciellt nä det handlar om vissa hyresgäster, i det här fallet muslimer. Det betyder att varje person med annan etnisk bakgrund är ett föremål för den här typen av granskning. Som svensk muslim måste jag säga att detta är kränkande.

Säpos motiv är att bekämpa terrorismen har överskridit alla integritesgränser, och samarbetet med bostadsbolagen är inget annat än angiveri. Det passar inte i vårt demokratiskasystem. 


Monas första tal!


Vem är svensk? Henke Larsson eller Zlatan?

Enligt (sd) är Henke Larsson svensk men inte Zlatan. För mig är Zlatan inte bara svensk, han är den svenska drömmen!

Äntligen en kvinna!

Äntligen får vi en kvinna som partiledare, och inte vilken kvinna som helst!  Jag är så förväntansfull och så fortsatte vi vårt samtal, Marie och jag.  Efter Mona ska  vi ha en man, sa hon. Varför det? svarade jag.
Du vet att vi står för varannan.....................
De för vänta i 118 år, sen kan vi ha varannan, svarade jag. Skratt.......

Massakern i Sebrenica

SEBRENICA!

Sanningen om vad som hände i Sebrenica måste fram om varför 8000( kanske fler) muslimska pojkar och män mördades.

Vem bär ansvaret? USA,  EU eller FN? Sanningen tack!

Regeringen Bildtfleldt?

Med Bildt som utrikesministern kan vi kanske se en fortsättning på en svensk utrikespolitik i Mellanöstern som påhejas även av vänsterblocket,  eller?????????

Jag träffade Bildt när jag var valobservatör på de palestinska områderna för två år sedan när han var där med den förra amerikanske presidenten Jimmy Carter. Jag blev imponerad av hans analys av MÖ:spoltiken och synen på konflikten, detsamma när vi senare träffades på Riksdagen,.Carl Bildt är en av få av alliansens politiker  som har varit  tydlig i sin kritik mot den israeliska ockupationspolitiken och EU:s isoleringspolitik gentemot palestinska myndigheten, därför är jag förväntansfull.


VALANALY(S)????? Nej, det här är mina egna funderingar.

Fortfarande finns känslan där av valförlust. Men ilskan och hopplösheten har just börjat att gå över till ett mer konstruktivt analyserande. Nu måste vi komma igen för fyra år med sylvass oppositionspolitik.

Att göra en analys om varför vi förlorade valet kommer många att göra på olika nivåer. Det som följer är högst mina egna funderingar om varför vi inte mäktade med uppdraget att vinna ytterligare en gång.

Generellt och översiktligt sätt så tror jag att det svenska folket var mogna för en förändring och därmed sökte den. Efter 12 år med en socialdemokratiskt styrd regering och med sunda statsfinanser tror jag att Sveriges befolkning vågade ta chansen att ”prova” något annat. Det är
bl a detta som vi nu ser resultatet av.

Den svenska ekonomin går på högvarv, generellt sett har många det väldigt bra, Men jobben är för få! Jag anser att den största missen som vi gjorde var att vi inte uttalade att detta var ett problem. Vi satte inte frågan högst upp på dagordningen i valrörelsen. Vi såg inte människorna i dess vardag. Utan istället sa vi hela tiden att jobben kommer. Men jobben kommer de facto inte i den utsträckning som behövs och inte tillräckligt snabbt. Här hade alliansen svar på tal – det hade inte vi.

Under valrörelsen mötte jag många människor som behandlades illa av försäkringskassan. I min närhet finns folk som blev utförsäkrade för att försäkringskassa inte godkände deras sjukintyg. Andra fick inte rätt hjälp och stöd av arbetsförmedlingarna. Besvikelsen var stor. Det var inte bara de med utländsk härkomst som hade det tufft, även svenska akademiker har fått det allt svårare. Många av de unga i Stockholms förorter befinner sig i ingenmansland. Jag upplever att man i invandrarförorterna har tappat förtroendet för vår politik och våra partiföreträdare. Man tycker att vi är ett parti som lovar men inte levererar. Även om vi vet att diskrimineringen är ett av problemen för mångas utanförskap, så tycker inte jag att vi har vågat hitta en utväg för en sån komplicerad fråga. Vår rädsla för främlingsfientliga partier har tvingat oss att inte vara riktigt visionära. Vilket samhälle vill vi ha? Ett samhälle för alla. För några? Eller för de flesta? I Stockholm och andra storstäder uppfattade en del svenska muslimer vårt motstånd mot religiösa friskolor, som motstånd just mot muslimska friskolor och lockades av (mp) med en egen med muslimsk bakgrund.

Jag tycker vidare att våra företrädare ute i invandrarförorterna svek. Man var inte lyhörd för
människors problem. Socialdemokrater från länet och staden hade inte en "känd" gemensam regional politik som stockholmarna föll för. När jag möter människor från Rinkeby, Husby, eller andra förorter som tillhör Stockholms partidistrikt förstår dem inte hur uppdelningen av Stockholm är. Det här med län och stan är något som bara "politiker" förstår sig på.. Varför denna uppdelning??? Mina vänner i Rinkeby och släktningar i Husby, är geografiskt närmare mig än min marockanska väninna som bor i Tyresö. Måste vi dela Stockholm i Syd och Norr? Eller räcker det om Stockholms partidisktrikt och länet sitter i samma byggnad för att komma "närmare" varandra och bättre kunna föra en politik för regionen. För våra medborgare som har svårt att dra gränserna framstod vi som maktlösa, trötta och visionslösa. Vi lyckades aldrig med en politik för regionen som var visionär,  tydlig och kraftfull.
Nu måste vi smälta den svåra valförlusten, vara självkritiska, men inte tappa focus, för att vi kommer igen!


Valets vinnare

Valutgången kunde inte ha blivit värre. Vi gjorde katastrofval.  M och C har gjort bra val, Kd hyfsat och Fp har halverats sen 02 succé krav-val. De riktiga vinnare ä alla främligsfientliga partier, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. De vann på folkets rädsla och oro inför framtiden. Ett enkelt koncept som går hem överallt i världen, i alla tider.  

Idag är dagen Din och Min!

Idag är dagen Din och Min, så gå och rösta!


VI MÅSTE SE UPP MED MUSLIMERNA, SA LEJONBORG!

Jag läser Olle Svenning på aftonbladets ledarsida: Ett försvarstal lånat av Nixon. Jag citerar aftonbladets ledarsidan den 10 september, "Vi måste se upp med muslimerna, sa Lejonborg när han fick en fråga om högerkristna Livets Ord-skolor"

En och en halv vecka kvar............


 Fp:s spionage..
En och en halv vecka kvar av årets valrörelse och jag hoppas vid Gud att den tar slut utan att vi får höra om flera smutsiga metoder för att komma åt politiska motståndare. .....................  

Tiden springer fort.........(så säger man på arabiska)

Mitt barnbarn nr 1 har börjat skolan. Tänk att tiden går så fort! Grattis L och lycka till.

Mormor

Det finaste med det här uppdraget!

Jag knackade dörr förra veckan, ni vet, valarbetade. Det är sånt som vi gräsrötter sysslar med till och från under mandatperioden, inte bara när det är val. För mig är det ett förmån att få träffa, lyssna och prata med människor. Det är det finaste med det här uppdraget, mötet med människor, att få lyssna och samtala med andra, att dela sorg och glädje. Prata om sånt som oroar, glädjer både dig och mig. Samtalen handlar oftast om barnen, små och stora. Men även om gamla föräldrar....Människorna jag möter är oftast vänliga, ibland blir jag bjuden på en kopp kaffe och mycket sällan möter jag en ilsken blick.    

FN och Iran

Jag är bekymrad över hur FN:s säkerhetsrådet kommer att agera när det gäller Irans framtida kärnvapen.
Efter de stora prövningar som FN har ställt inför, känner jag en stark oro över hur man kommer att agera vad gäller Iran.  Måtte FN:s säkerhetsrådet med  USA och EU agerar ansvarsfullt denna gång!  

HÄR HAR VI DE GAMLA MODERATERNA!

Jag läste dagens tidningar efter att ha följt M ledares tal igår i Vaxholm på dem olika nyhetsinslagen och äntligen avslöjas M att det är samma gamla parti,  fast det är en  yngre partiledare som står vid rodret. Vägen är densamma, vägen till dom stora skattesänkningar, med förbättringar och försämringar. Förbättringar för alla starka, friska, rika. Försämringar för alla svaga, sjuka med vanliga inkomster..  Ledarsidan på  Aftonbladet  den 13 augusti:.

  "I sitt sommartal på hamntorget i det moderatstyrda Vaxholm lovade han väljarna att moderaterna ska snabba på alliansens skattesänkningar. Sänkta inkomstskatter med 45 miljarder redan nästa år. Då applåderade borgarna på det fullpackade torget.
  År 2008 vill moderaterna gå vidare och sänka inkomstskatterna med 8 miljarder och i steg tre halvera statsskatten med 4–5 miljarder. Dessutom ska arbetsgivaravgifterna sänkas med 7 miljarder för nya ungdomsjobb. Nyss enades alliansen om slopad statlig fastighetsskatt på nära 30 miljarder"

45+30= 75 miljarder plus alla andra försämringarna som M och alliansen har annonserat för alla sjuka, mamma, pappalediga, arbetslösa, mfl och mm...  Det betyder skattesänkningar med 250 miljarder kronor. Var femte skattekrona ska bort. Med andra ord var femte äldreboende, var femte barnskötare och var femte undersköterska. Listan kan göras oändligt lång. För sänkt skatt kostar – välfärd och jobb. .  

Ska det aldrig ta slut?

Det är med sorg i hjärtat jag följer hur Libanon bombas, människor dör medan andra blir flyktingar i sitt eget land. Och palestinierna glöms bort, bara under juli dödades 151 civila.  Just nu pågår intensiva förhandlingar i FN,. Det tragiska  är att ansträngingarna som görs liknar "brandkårsuttryckningar". Man gör aldrig något radikalt för att lösa Mellanösternkonflikten en gång för alla, så att israeler och araber kan leva i fred och samexistens. Roten till allt som händer, är den israeliska-palestinska konflikten. Stormakten USA saknar helt vilja att lösa den. USA  vill ha konflikten levande för att den ska uttnyttjas internt när det är val,  dessutom har USA  egna syften och planer som är kända och okända för omvårdet. EU:s roll med Storbritannien som är lierad med USA är uppenbarligen en splittrad och försvagad roll..
Arabledarna  förmådde inte att  lösa konflikten militärt  men inte heller politiskt. Det sägs att en del ledare uttnyttjar konflikten för att  folket ska ha annat att tänka på. Därför, de enda som har något riktigt att vinna på en fredlig lösning som är rättivs för båda parterna är  israeler och palestinier.  ......därför är lösningen nära men ändå långt borta.

En man som heter Sadam Hsen dödade min kompis morfar!

Mitt barnbarn som  har nyss fyllt sex år ringde mig och sa: Mormor, vet du, det finns en man som heter Sadam Hsen och han har dödat  min kompis XX:s morfar och han sitter i fängelse nu.

Vi har idag i vårt land många barn och ungdomar som lever bland oss, vars föräldrar bär på många traumatiska händelser.  Många gånger handlar det om livet innan flykten till Sverige. Ett liv som har präglats av  förtryck eller krig. Alla har inte varit politiskt aktiva, en del har tillhört olika minoriteter i olika länder där etniska trakasserier tillhör vardagen. Många av dessa människor har hittat sin fristad i vårt land, men aldrig inre frid. Vem är terrorist?

Häromdagen tittade jag på en arabisk  film som handlade om Egyptens revolution,
(23 juli 1956) och Nassers kamp mot de allierade : britterna, fransmän och Co.  Även då kallades Gamal Abdel Nasser och alla som kämpade mot dem allierades ockupation och angrepp  för  "terrorister".
Jag efterlyser en ny definiton av ordet "terrorist" 

P.S Ordet terrorist härstammar  från det franska verbet "terreur", att skrämmas.

Sommarens förkylning stoppade mig!

I lördags demonstrerade flera hundra människor runtom i Sverige mot kriget i Libanon. Jag hade fått äran att tala vid Stockholms demonstrationen, men tyvärr blev jag sängliggande. Jag hade drabbats av sommarens influensa. Huvudvärk, frossa och snuva. Medan jag låg hemma, läste en ung palestinska mitt tal.


Vad är FN:s roll?

Kriget i Libanon har pågått i 14 dagar. FN har inte kunnat enas att sätta stopp för kriget och USA  har gett Israel grönt ljus för att bomba sönder hela Libanon. Att civila betala ett högt pris, det struntar man blankt i. Jag undrar bara, vad är FN:s roll egentligen????

Att terroriststämpla leder aldrig till fred!

EU måste spela en större roll i Mellanöstern-konflikten. Hur många gånger har det sagts och hörts?
Tyvärr är jag kritiskt till EU för den otydliga rollen den spelar i Mellanöstern.. Terroriststämpling av det folkvalda Hamas är ett sådant exempel.
 
Att terroriststämpla är förödande strategi som aldrig leder till fred. På 70-talet kallades PLO för terroristorganisation som skulle isoleras och förbannas, men Olof Palme som valde att ha kontakt med PLO och Yassir Arafat  föredrog  dialog framför isolering. Han menade att det finns ingen annan väg till fred än "samtal och dialog" .

Om mig

Mitt profilbilde

Mariam Osman Sherifay

Från: ${ProfileFrom}

Kön:

Född: ${ProfileBirthDate}

Läs mer...

hits