Storebror ser dig och mig!!

Jag ser en stor fara i  de nya övervaknings- och kontrollinstrumenten som regerinen sätter i händerna på FRA och Co. I Sverige använder mina politikerkollegor i den moderatledda regering samma retorik som den amerikanske presidenten Bush använde "skyddet mot yttre hot" . Jag Jag har den bestämda uppfattningen att de mänskliga rättigheterna aldrig får kränkas, inte ens i jakten på misstänkta terrorister eller i krigstid.  

Moderaterna & deras allierade tycker att  svenska folket får välja  läkare, förskola, skola, städerska men i fråga om vår integritet så vet de bäst.

och liberalerna, de är liberi från allt ansvar!!

Mariam Osman Sherifay

 

hits