Vem är terrorist?

Att jaga teerrorister har börjat likna en scen ur en dålig Hollywodfilm där araber, muslimer ses som terrorister bara för att dem är araber och muslimer. Nu när bostadsbolagen ska anmäla till SÄPO om något verkar konstigt enligt artiklar i DN och SvD.  Även om det inte riktigt klart framgår av artiklarna hur detta samarbete mellan SÄPO och bostadsbolagen ska gå till så måste jag erkänna att jag och många andra hyresgäster känner obehag och olust eftersom vi är jagade och jakttagna. Hur ska bostadsbolagen kolla oss? Är det namnet som avslöjar att jag är muslim? Eller min grannes skägg? Eller slöjan som min grannfru bär? Med vilken rätt ska bostadsbolagen ange mig eller andra muslimer. Vem ska ange muslimer som bor i bostadsrätt, är bostadsrättsföreningen? De som bor i villa? För tror det eller ej det finns muslimer som bor i bostadsrätt och villa. Hur många oskyldiga kommer det att drabba?  De som jobbar på bostadsbolagen, vad har dem för befogenheter/utbildning för att peka ut folk på dessa grunder? Vad har jag och andra muslimer för rättigheter om det visar sig att vi är oskyldiga, misstänksamheten kommer alltid att finnas kvar.

Att tala om för myndigheterna att man misstänker att någon far illa är självklart . T ex när det rör ett barn som far illa eller om man misstänker misshandel. Men att bostadsbolagen har ett regelrätt samarbete med SÄPO är för mig  mycket märkligt speciellt nä det handlar om vissa hyresgäster, i det här fallet muslimer. Det betyder att varje person med annan etnisk bakgrund är ett föremål för den här typen av granskning. Som svensk muslim måste jag säga att detta är kränkande.

Säpos motiv är att bekämpa terrorismen har överskridit alla integritesgränser, och samarbetet med bostadsbolagen är inget annat än angiveri. Det passar inte i vårt demokratiskasystem. 


hits